Op retraite gaan vraagt lef.

Het doen van een retraite is een keuze voor overgave, die voortkomt uit de bewustwording dat er van binnen een verlangen knaagt om ‘iets’ te ontdekken. Ook kan het een keuze zijn om in een tussenfase, waarin een oude manier van ‘zijn’ niet meer voldoet en het nieuwe nog geen vorm heeft gekregen, in stilte met jezelf te kunnen zijn, om transformatie te zoeken met een hernieuwd gevoel van richting.

Een retraite doe je vanuit verlangen, niet op basis van een rationeel besluit. Het is een proces waarin je niet om jezelf heen kunt. Alles wat je hebt weggedrukt, zal zich wellicht aan je tonen. Zowel het mooie als het lastige. Op retraite gaan vraagt lef om een proces aan te gaan waarvan je vooraf niet zult weten hoe dat voor jou zal verlopen. Het vraagt om het vertrouwen dat overgave aan de stilte en de structuur van de retraite het proces zal ontketenen dat voor jou betekenisvol zal zijn in de volgende stappen in je menszijn.

Voorbereidingen

Een retraite vraagt om een echte keus je terug te trekken voor de duur van de retraite; waarbij je tijdelijk afscheid neemt van je dierbaren thuis, van je werk, van je dagelijkse verslavingen en gewoonten, je neiging te socialiseren, van al je to-do-lijstjes en dus ook van je laptop en smartphone! Het vraagt om een tijdelijk loslaten van alles dat je zekerheid biedt, waarbij je niet gestoord kunt worden door een appel van buitenaf, in een omgeving waarin je voorzien wordt van wat je nodig hebt, qua voedsel, drinken, slaapplaats en begeleiding. Het vraagt om de onderkenning van een ‘niet weten’ en de moed onbekende ruimte te betreden, zodat je volledig met je aandacht naar binnen kunt gaan.