Een retraite is een soort innerlijke Odysseus, het is niet voor doetjes of macho’s.

Retraite is een mooie vorm van diepte bezinning voor mensen die inzien dat ze geleefd worden door gedachte- en levenspatronen die zich als variaties op een thema blijven herhalen. Bedoeld voor hen die oprecht willen weten wie ze zijn achter de dagelijkse kermis van het leven en het beeld dat ze daarin van zichzelf hebben. Voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen vanuit het gevoel het leven niet ten volste te leven. Die bereid zijn en de kracht hebben om zelfonderzoek te doen ongeacht wat zich aandient; en de stilte op zich willen laten inwerken.