Privacy Statement stilteretraite.nl

Stilteretraite.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stilteretraite.nl verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, niet via onze website en ook niet via andere wegen. Persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Contactgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

stilteretraite.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van nieuwsbrief of ad-hoc berichten over onze dienstverlening en gerelateerde onderwerpen

Geautomatiseerde besluitvorming

Stilteretraite.nl neemt op geen enkele wijze besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stilteretraite.nl toont, verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stilteretraite.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Ook gebruiken wij cookies om Google Analytics te kunnen benutten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @stilteretraite.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

stilteretraite.nl neemt uw privacy serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info @stilteretraite.nl

Deze privacyverklaring kan indien nodig door ons worden aangepast. Veranderingen in wetgeving en jurisprudentie zullen we respecteren. Heeft u vragen over ons privacy beleid, aarzel niet om contact met ons op te nemen.